วรรณกรรมคืออะไร วรรณกรรม วรรณคดี และวรรณศิลป์ แตกต่างกันอย่างไร

ทุกวันนี้ศิลปะอยู่รอบตัวของไปทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรางภายในอดีต รวมไปถึงเหตุการณ์ในอนาคต และหนึ่งในความคลาสสิคที่น่าสนใจ โดยจะสามารถแบ่งออกมาได้เป็น วรรณกรรม วรรณคดี และวรรณศิลป์ ทั้งสามรูปแบบคือศิลปะขนิดหนึ่งที่มีมาอย่างยาวนาน โดยที่แต่ละประเภทก็จะมีเรื่องราวของศิลปะรูปแบบดังกล่าวเป็นข้องตัวเอง จนทำให้หลายๆ คนเกิดความสนใจ ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับความหมายของคำว่า วรรณกรรม รวมไปถึงพาไปดูความแตกต่างของวรรณกรรม และรูปแบบศิลปะประเภทอื่นๆ รวมไปถึงองค์ประกอบหลักว่าจะมีอะไรกันบ้าง

วรรณกรรม

วรรณกรรม คืออะไร

คำว่าวรรณกรรม ถูกผสมผสานเข้ามาระหว่างคำว่า วรรณ + กรรม เป็นคำในภาษาสันกฤต โดยคำว่า วรรณ จะมีความหมายว่า หนังสือ งานประพันธ์ ส่วนคำว่า กรรม จะมีความหมายว่า การกระทำ ดังนั้น วรรณกรรม จึงหมายถึงงานหนังสือ งานประพันธ์ และบทประพันธ์นั่นเอง ดังนั้นคำถามที่ว่าวรรณกรรมคืออะไร คงจะบอกได้เพียงเป็นศิลปะชนิดหนึ่งที่ถ่ายทอดลักษณะผ่านตัวหนังสือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารจากมนุษย์ เพราะไม่ว่าจะนึก คิด หรือจินตนาการในเรื่องใด ก็มักจะนำมาเรียบเรียงเรื่องราวให้เกิดเป็นวรรณกรรมขึ้นมานั่นเอง

แน่นอนว่าในชีวิตประจำวันเราสามารถเห็น และติดตามวรรณกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจได้ตลอดเวลา เพราะทุกเรื่องราวมักจะวนเวียนอยู่รองตัวเสมอ ถือว่าเป็นหนึ่งในศิลปะที่บ่งบอกถึงความเก่งกาจของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ว่าสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่น่าหลงใหลผ่านตัวหนังสือ ภาษา และจินตนาการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด

วรรณกรรมมี กี่ประเภท

ปัจจุบันเราจะเห็นถึงวรรณกรรมประเภทต่างๆ ที่วนเวียนอยู่ภายในชีวิตประจำวัน เพียงแค่ไม่สามารถแยกออกได้ว่าแต่ละประเภท คืออะไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร จนทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกไปถึงบุคคลอื่นได้ ซึ่งจริงๆ แล้ววรรณกรรมถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. วรรณกรรมสารคดี

สำหรับวรรณกรรมสารคดี จะเป็นงานที่มุ่งเน้นไปในเรื่องการให้ความรู้ ถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง โดยเฉพาะประสบการณ์ของผู้เขียนเอง แน่นอนว่าวรรณกรรมประเภทดังกล่าวส่วนใหญ่จะถูกตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือ ซึ่งถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะเนื้อหาทีถูกเรียบเรียงมาเป็นอย่างดี จะทำให้เราสามารถเข้าถึงแก่นความรู้ได้ดียิ่งขึ้น

2. วรรณกรรมบันเทิงคดี

สำหรับวรรณกรรมบันเทิงคดี จะเป็นงานที่มุ่งเน้นไปในเรื่องความเพลิดเพลิน ความสนุก ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดความคิด และจินตนาการ โดยส่วนใหญ่ผู้เขียนจะทำการแต่งเติม และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ลงไปเพื่อเพิ่มความสนุก และความเพลิดเพลิน ที่จะส่งผลโดยตรงต่อความผ่อนคลาย แน่นอนว่านวนิยาย นิทาน รวมไปถึงบทละคร ต่างขึ้นชื่อว่าเป็นวรรณกรรมบันเทิงคดี

องค์ประกอบที่สำคัญของวรรณกรรม มีอะไรบ้าง

วรรณกรรม สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนที่สำคัญได้แก่ รูปแบบ เนื้อหา ภาษา และทาท่า โดยที่จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 อย่างดังต่อไปนี้

  • ร้อยแก้ว คืองานเขียนที่จำเป็นต้องใช้ทักษะในการเรียบเรียงถ้อยคำ ที่จะต้องมีความคล้องจอง และมีความสละสวย โดยส่วนใหญ่จะถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ กาพย์ กลอน โครง หรือนิราศ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการสัมผัสคำอ่านที่รู้สึกไพเราะ ชวนน่าฟัง ซึ่งเราสามารถเห็นร้อยแก้วเหล่านี้ได้จากวรรณกรรมไทยอย่าง พระอภัยมณี หรือขุนช้างขุนแผน
  • ร้อยกรอง คืองานเขียนในรูปแบบการเขียนเรียงความ เพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้คำที่มีความสัมผัสกัน รวมไปถึงอักษรที่ไม่ต้องสละสลวย เพียงแต่ต้องอ่านแล้วสามารถจับใจความได้ เข้าใจความหมายของเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นนิทาน หรือนวนิยาย
วรรณคดี

วรรณคดี คืออะไร

วรรณคดี คือ วรรณกรรม หรือส่วนหนึ่งของงานเขียนที่มีความสวยงาม ทั้งในเรื่องของภาษา และตัวผลงาน ทำให้วรรณคดีได้รับการยกย่องว่าเป็นงานเขียนที่ดี น่าอ่าน น่าฟัง อีกทั้งยังอัดแน่นไปด้วยคุณภาพทางด้านวรรณศิลป์ เพราะวรรณคดีส่วนใหญ่จะเน้นไปที่รูปแบบของบันเทิงคดี ส่งผลให้ผู้ฟัง ผู้อ่าน มีความเพลิดเพลิน และมีอารมณ์ร่วม โดยที่วรรณคดีในประเทศไทย มีการริเริ่มครั้งแรกตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 6 เลยทีเดียว

วรรณกรรม มีอะไรบ้าง

สำหรับวรรณกรรมนั้น หลักๆ ก็จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทก็คือ

  • วรรณกรรมคดีมุขปาฐะ คือลักษณะของวรรณคดีที่มีการเล่าแบบปากต่อปาก โดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการจดบันทึกเป็นลายลักอักษร ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในอดีต จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ เพลงพื้นบ้าน นิทานพื้นบ้าน รวมไปถึงบทร้องเล่นต่างๆ
  • วรรณคดีราชสำนัก หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ วรรณคดีลายลักษณ์ เป็นส่วนหนึ่งของงานวรรณคดีที่ได้รับการจดบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แน่นอนว่าสามารถตรวจสอบได้ว่าวรรณคดีดังกล่าวจะไม่มีการดัดแปลง หรือแต่งเติมใดๆ ลงไป ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับระเบียบของภาษา และทำให้ตัววรรณคดีได้รับการยกย่องอีกด้วย

และนอกจากวรรณคดีแล้ว ยังมีอีกหลายหมวดหมู่ที่น่าสนใจ และน่าศึกษา ทั้งหมดนี้ล้วนเพิ่มแรงบันดาลใจในการอ่านได้เป็นอย่างดี เพราะสิ่งไหนที่เกิดจากความสนใจ ก็จะทำให้เราสามารถใช้เวลาอยู่ด้วยได้ยาว โดยเฉพาะในเรื่องวรรณคดี เพราะต้องมีรูปแบบความเข้าใจที่ลึกซึ้ง แน่นอนว่าถ้าหากเข้าถึงอารมณ์ร่วมได้ คุณจะได้รับความสนุก และความเพลิดเพลินได้อย่างแน่นอน

วรรณศิลป์

วรรณศิลป์ คืออะไร

วรรณศิลป์ คือศิลปะประเภทหนึ่ง ที่นำเสนออกมาในรูปแบบของบทประพันธ์ หรือการเขียนวรรณกรรม ที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของคำที่มีความสละสลวย ส่วนใหญ่จะเป็นการแต่งขึ้นมาจากอารมรณ์ และความรู้สึก เพราะฉะนั้นจะเน้นความรู้สึกของผู้อ่านเป็นหลัก เพราะจุดมุ่งหมายในการเขียนวรรณศิลป์ก็เพื่อให้ผู้อ่านเกิดการสะเทือนอารมณ์ เฉกเช่นเดียวกับศิลปะแขนงอื่นๆ นั่นเอง

องค์ประกอบของวรรณศิลป์ มีอะไรบ้าง

สำหรับวรรณศิลป์ โดยปกติแล้วจะมีองค์ประกอบหลักๆ ที่อยู่รวมกันทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบดังต่อไปนี้

  • อารมณ์สะเทือนใจ เพราะวรรณศิลป์จะเป็นการส่งอารมณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกที่จะทำให้ผู้อ่านเกิดการสะเทือนอารมณ์มากที่สุด เพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆ ที่สะเทือนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก ความโกรธ ความหลง และอารมณ์ขัน จะอัดแน่นอย่างเต็มที่
  • ความคิดและจินตนาการ ข้อดีในการอ่านวรรณศิลป์ก็คือ จะได้สัมผัสถึงความคิด และจินตนาการของผู้เขียน
  • การสื่อสารกับผู้อ่าน ความหมายของคำดังกล่าวก็คือ ผู้เขียนต้องสร้างโจทย์ในการเขียนอย่างไรก็ได้ ที่ผู้อ่านจะเกิดความเข้าใจ เพราะถือแม้งานเขียนจะมีชื่อเรื่องที่ดี แต่ถ้าหากผู้อ่านไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือไม่เข้าใจ ก็จะผิดหลักวรรณศิลป์ในทันที
  • อัตลักษณ์ของผู้เขียน อัตลักษณ์ จะมีความคล้ายกับลายเซ็น ที่ผู้อ่านได้เห็นที่ไหน ก็จะรู้ทันทีว่าเป็นผลงานของใคร โดยที่อัตลักษณ์จะมีการแสดงอยู่บนทุกงานเขียน และชัดเจน แต่กว่าจะมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นได้ นักเขียนจำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการเขียนที่สูงด้วยเช่นกัน
  • กลวิธีในการเขียน แต่ละคนก็จะมีรูปแบบการเขียน และเทคนิคการเขียนที่แตกต่างกันออกไป แน่นอนว่าถ้าหากงานเขียนของเรามีความน่าสนใจ และผู้อ่านติดตามอย่างใกล้ชิด ก็จะสามารถสัมผัส หรือสังเกตได้ว่าหนังสือ หรือบทประพันธ์นั้นๆ เป็นของใคร
  • องค์ประกอบของเรื่อง สำหรับองค์ประกอบของเรื่อง ถือว่าเป็นส่วนสำคัญ โดยที่หลักๆ จะถูกแบ่งออกด้วยกันทั้งหมด 6 อย่าง นั่นก็คือ เรื่อง ตัวละคร สถานที่ บทพูด มุมมอง และแก่นของเรื่อง นั่นเอง

บทสรุป วรรณกรรม วรรณศิลป์ และวรรณคดี

เป็นยังไงกันบ้างสำหรับเรื่องราวของทั้ง 3 สิ่งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากความงดงามทางด้านภาษา ยังทำให้ผู้อ่านเข้าถึงเหตุการณ์ ความคิด และจินตนาการได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ทั้งหมดนี้ล้วนสามารถสร้างสติปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆ รอบตัวได้อย่างดีนั่นเอง