รูปธงโภชนาการ

ธงโภชนาการ เลือกรับประทานถูกวิธี สุขภาพดีทุกช่วงวัย

เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับร่างกายของเราคนทุกคน ที่มีความจำเป็นต้องรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่อยู่เสมอ เพราะตามหลักโภชนาการที่ถูกต้อง จะถือว่าร่างกายของราได้รับอาหารที่มีประโยชน์อย่างครบถ้วนส่งผลดีต่อสุขภาพ และร่างกาย ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำธงโภชนาการ ที่ถือว่าเป็นสื่อกลางที่ทำให้ได้รู้จักกับวิธีการรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย

รูปธงโภชนาการ
รูปธงโภชนาการ

ธงโภชนาการคืออะไร

ธงโภชนาการ คือธงที่มีรูปลักษณ์สามเหลี่ยมหัวคว่ำ มักจะได้เห็นตามร้านอาหารชั้นนำทั่วไป ซึ่งมีความหมายถึงการรับประทานอาหารที่เหมาะสมต่อร่างกาย และยังทำให้ห่างไกลจากโรคร้ายได้อีกด้วย ซึ่งถายในธงนั้นจะประกอบได้ด้วย 4 ชั้น 6 ห้อง เรียงตามความหมายในแต่ละประเภท โดยที่ธงโภชนาการจะเปรียบเสมือนผู้นำสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ที่มีความต้องการอยากจะรับประทานอาหารที่ดี และมีประโยชน์ ยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากวางแผนการรับประทานอาหารได้ตรงกับคำแนะนำของธงโภชนการยังสามารถช่วยทำให้ห่างไกลโรคร้ายโดยเฉพาะโรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคไตได้อีกด้วย

หลัก 5 หมู่ของธงโภชนาการอาหาร

อาหารหลัก 5 หมู่จะประกอบไปด้วย คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ และโปรตีน ซึ่งอาหารแต่ละหมู่ล้วนแล้วแต่เป็นสารอาหารที่มีความสำคัญ และเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย แน่นอนวาในส่วนที่เป็นพื้นที่กว่างสุดก็คือ อาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรต ที่มีส่วนประกอบหลักๆ ก็คือ ข้าว แป้ง และขนมปัง ถือว่าเป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อร่างกาย ในส่วนที่รองลงมานั่นก็จะเป็นสารอาหารจำพวก วิตามิน แร่ธาตุ ที่ได้จากผัก และผลไม้ ในส่วนสุดท้ายก็คือ โปรตีน ซึ่งจะได้มาจาก เนื้อ นม ไข่ ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ที่ร่างกายต้องการทั้งหมด

ความสำคัญของธงโภชนาการ

อย่างที่กล่าวไปว่า ธงโภชนาการ เปรียบเหมือนแผนที่ในการรับประทานอาหาร ถูกแบ่งส่วน และเรียงลำดับความสำคัญ การมีธงโภชนาการเป็นตัวขับเคลื่อนในการรับประทานอาหาร จะช่วยให้สามารถรู้ได้ว่าอาหารประเภทไหนมีความสำคัญอย่างไร ควรเลือกรับประทานอาหารประเภทไหน และในแต่ละวันขาดสารอาหารประเภทไหนอยู่

ธงโภชนาการถูกแบ่งออกด้วยกัน 4 ชั้น

สำหรับใครที่เคยเห็นรูปของธงโภชนการมาก่อนแล้ว จะเห็นได้ชัดเจนว่าภายในรูปแบบภาพดังกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ชั้นอย่างชัดเจน แต่ละชั้นก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปดังต่อไปนี้

 • ชั้นที่หนึ่งจะประกอบไปด้วยชั้นคาร์โบไฮเดรต ซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดของภาพ เนื่องจากร่างการจำเป็นต้องได้รับคาโบไฮเดรตที่มากพอต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
 • ชั้นที่สองเป็นส่วนของชั้น วิตามินซี และแร่ธาตุต่างๆ ที่อยู่ภายในผัก และผลไม้ ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญต่อร่างกายเป็นอย่างมาก สามารถช่วยในเรื่องของการขับถ่าย จะเห็นได้ว่าส่วนประกอบของพื้นที่ขนาดกว้าง บ่งบอกถึงความสำคัญที่ร่างกายต่อการ
 • ชั้นที่สามในส่วนของโปรตีน ซึ่งแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งสารอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกาย เพราะในแต่ละวันร่างกายของเราจะได้รับโปรตีนเข้าสู่ร่างกายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในส่วนของเนื้อสัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นอาหารจารหลักของทุกมื้อ
 • ชั้นที่สี่ก็คือส่วนของไขมัน ซึ่งถึงแม้จะถูกจัดอยู่ในชั้นที่สี่ แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความสำคัญ เพียงแค่บ่งบอกเป็นความหมายของการรับประทาน ว่าควรเลือกรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันให้น้อยที่สุด เพราะถ้าหากรับประทานส่วนประกอบของไขมันที่มากจนเกินไป ก็จะทำให้เกิดปัญหาทั้งโรคไต และโรคเบาหวานที่จะตามมา
ธงโภชนาการสำหรับกลุ่มวัยรุ่น

ธงโภชนาการสำหรับกลุ่มวัยรุ่น

สำหรับกลุ่มวัยรุ่นของเด็กผู้ชายจะถูกจัดให้อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 14 – 19 ปี และสำหรับเด็กผู้หญิงก็จะถูกจัดให้อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 12 – 17 ปี เพราะร่างกาย ฮอร์โมน และการเจริญวัยที่แตกต่างกัน แต่ในช่วงอายุดังกล่าวถือว่าเป็นช่วงที่ร่างกายต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์มากที่สุด เพราะยังมีในส่วนของความจำอีกมากมาย ที่จะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตให้สมวัย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กผู้หญิง ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่าง รวมไปถึงในส่วนของประจำเดือน ซึ่งถ้าหากรับประทานอาหารให้ถูกหลักตามธงโภชนาการ ร่างกายก็จะสามารถเจริญเติบโตได้สมวัย และส่วนผสมที่จะช่วยให้เหมาะสมกับการรับประอาหารต่อวันได้ดีที่สุดคือ

 • รับประทานคาร์โบไฮเดรต 10 ทัพพีต่อหนึ่งวัน
 • รับประทานอาหารจำพวกผัก 5 ทัพพีต่อหนึ่งวัน
 • รับประทานอาหารจำพวกผัก และผลไม้ 4 ส่วนต่อหนึ่งวัน
 • รับประทานอาหารจำพวกโปรตีนเพียง 9 ช้อนโต๊ะ และนม 1 แก้วต่อหนึ่งวัน
 • ในหนึ่งวันต้องรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของไขมันไม่เกิน 65 กรัมต่อหนึ่งวัน

ธงโภชนาการสำหรับกลุ่มผู้ใหญ่

สำหรับกลุ่มผู้ใหญ่จะมีช่วงอายุระหว่าง 20 – 60 ปี จะเห็นได้ว่าในช่วงดังกล่าวจะไม่มีการแบ่งกลุ่มช่วงอายุระหว่างผู้หญิง และผู้ชาย ส่วนใหญ่ในช่วงวัยดังกล่าวร่างกายนั้นต้องการสารอาหารที่มีความหลากหลาย เนื่องจากวัยผู้ใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ใช้สมอง ความคิด และพละกำลังในแต่ละวันที่สูง ซึ่งการรับประทานอาหารตามแบบธงโภชนาการของผู้ใหญ่ก็จะช่วยให้ได้รับการเสริมสร้างพละกำลังได้ และส่วนผสมที่จะช่วยให้เหมาะสมกับการรับประทานอาหารต่อวันได้ดีที่สุดคือ

 • รับประทานคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ 12 ทัพพีต่อวัน
 • รับประทานผัก 6 ทัพพีต่อวัน
 • รับประทานผลไม้ 5 ส่วนต่อวัน
 • ในหนึ่งวันต้องรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของไขมันไม่เกิน 1 ช้อนชา หรือประมาณ 2,300 mg

ธงโภชนาการสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ

แน่นอนว่ากลุ่มผู้สูงอายุนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญ เพราะนอกจากการดูแลอย่างใกล้ชิด การรับประทานอาหารก็จะมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันจากในกลุ่มอื่นๆ เพราะในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นมีโอกาสที่จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งได้ง่าย ซึ่งธงโภชนาการของผู้สูงอายุนั้นจะดูจากธงโภชนาการของเด็กเป็นหลัก เพราะคนวัยดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องรับสารอาหารที่ดี และมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นหลัก และส่วนผสมที่จะช่วยให้เหมาะสมกับการรับประทานอาหารต่อวันได้ดีที่สุดคือ

 • รับประทานคาร์โบไฮเดรตไม่เกิน 8 ทัพพีต่อวัน
 • รับประทานอาหารจำพวกผักไม่เกิน 4 – 6 ทัพพีต่อวัน
 • รับประทานผลไม้ไม่เกิน 3 – 4 ส่วนต่อวัน
 • รับประทานเนื้อสัตว์ นม และไข่ ไม่เกิน 6 ช้อนโต๊ะ และ 1 นมแก้วต่อวัน
 • รับประทานส่วนผสมของไขมัน น้ำตาล และเกลืออย่างน้อย 6 ช้อนชาต่อวัน

ธงโภชนาการนั้นเป็นเพียงแบบอย่างที่ดีในการรับประทานอาหารที่ถูกออกแบบให้มีส่วนผสมของสารอาหารที่ครบทั้ง 5 หมู่ ที่มีปริมาณ และส่วนผสมที่เหมาะสม และส่งผลดีโดยตรงต่อร่างกายนแต่ละวันได้มากที่สุด จะเห็นได้ว่าในแต่ละกลุ่ม ในแต่ละช่วงอายุ ก็จะมีความจำเป็นที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นควรรับประทานอาหาร และปฏิบัติตามธงโภชนาการเพื่อที่จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ส่งผลโดยตรงต่อร่างกายที่แข็งแรง ทำให้ห่างไกลโรคร้ายได้อีกด้วย