พรรณนาโวหาร อีกหนึ่งรูปแบบการเขียนสำนวนที่น่าสนใจ ช่วยให้มุ่งเห็นภาพประกอบที่ชัดเจน

สำหรับใครที่มีความชื่นชอบ หรือกำลังศึกษารูปแบบการเขียน โดยเฉพาะโวหารประเภทต่างๆ น่าจะต้องรู้จัก พรรณนาโวหารอย่างแน่นอน เพราะถือว่าเป็นรูปแบบการเขียนโวหารอีกหนึ่งประเภทที่มีความน่าสนใจ ซึ่งถ้าจะบอกว่าเป็นวิธีการเขียน และอธิบายที่ว่านยากก็ยาก แต่ถ้าหากจะบอกว่าเป็นวิธีการเขียนที่ว่าง่ายก็ง่าย เพราะรูปแบบการเขียนที่จะมีความคล้ายกับการเขียนบรรยายโวหาร ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของการเขียนโวหารประเภทต่างๆ ส่งผลให้หลายๆ คนเกิดความสนใจที่จะศึกษาข้อมูล รวมไปถึงวิธีการเขียน เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขอพาทุกคนมาดูคำหมายของคำว่า พรรณนาโวหาร รวมไปถึงรูปแบบการเขียน หลักการเขียน และวิธีการเขียนที่ดี ที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจในเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างง่ายมากที่สุด

พรรณนาโวหาร คืออะไร

สำหรับ พรรณนาโวหาร หนึ่งในรูปแบบการเขียนโวหารอีกหนึ่งประเภท ซึ่งถ้าหากนำมาแยกคำอ่านตามภาษาไทย จะอ่านได้ว่า พัน – นะ – นา ซึ่งมีความหมายว่า การกล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียด ที่จะทำให้ผู้อ่านสามารถนึก และเห็นภาพที่ตรงกับผู้อ่านได้มากที่สุด แต่ถ้าหากนำมาตีความหมายที่ตรงตัวของการเขียน พรรณนาโวหาร ก็จะมีความหมายว่า สำนวนที่นำมาใช้ในการเล่าเรื่อง สถานที่ บุคคล สิ่งของ รวมไปถึงอารมณ์ต่างๆ ที่จะมีการอธิบานอย่างละเอียด โดยที่เรื่องราวต่างๆ จะมีความสอดคล้องกับอารมณ์ในแต่ละช่วงเวลาที่จะคอยสอดแทรกอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึก เกิดความสนใจ ส่งผลโดยตรงต่อความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาภายในได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อเกิดการโน้มน้าวใจให้กับผู้อ่าน รวมไปถึงผู้ฟัง ซึ่งจะเกิดอารมณ์ที่คล้อยตามได้นั่นเอง

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเขียน พรรณนาโวหาร มีความคล้ายกับการเขียน บรรยายโวหาร แต่จะมีข้อแตกต่างกันในเรื่องของรายละเอียดภายใน เพราะการเขียน พรรณนาโวหาร จะเป็นการเขียนเพื่อมุ่งให้เกิดความแจ่มแจ้งโดยตรง มีความละเอียดลออ ส่งผลให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ที่คล้อยตาม แน่นอนว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่แตกต่าง และเป็นเรื่องที่ยากกว่าในการเขียน เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับการเขียน บรรยายโวหาร นั่นเอง เพราะการเขียน บรรยายโวหาร จะเป็นการเขียนเพื่อเยิ่นเย้อ อาจจะทำให้เกิดเรื่องราวที่ยาวนาน แต่การเขียน พรรณนาโวหาร จะเป็นการมุ่งให้เห็นภาพ และอารมณ์โดยตรงเลยนั่นเอง

ความสำคัญในการเขียน พรรณนาโวหาร

สำหรับการเขียน พรรณนาโวหาร ก็เหมือนกับการเขียน โวหาร ประเภทอื่นๆ เพื่อที่ต้องการสื่อ และตีความหมายในรูปแบบต่างๆ ที่จะทำให้ผู้อ่านสามารถสัมผัสถึงเรื่องราวที่ต้องการอธิบายได้อย่างชัดเจนมากที่สุด แน่นอนว่าโวหารแต่ละประเภท ก็จะมีวิธีการเขียน และความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป เช่นเดียวกับความสำคัญในการเขียน พรรณนาโวหาร ที่มีความสำคัญดังต่อไปนี้

  • เขียนพรรณนาโวหารเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อ สำหรับการเขียนพรรณนาโวหาร จะมีความสำคัญที่จะช่วยให้เนื้อหาที่ต้องการสื่อ หรืออธิบายมีความสวยงาม และน่าสนจเพิ่มมากขึ้น อาจจะเป็นการเลือกใช้คำพรรณนาโวหารที่มีความไพเราะ และมีความหมายที่ลึกซึ่ง ที่ผู้อ่านจะต้องสัมผัสได้
  • เขียนพรรณนาโวหารเพื่อช่วยให้ผู้อ่าน หรือผู้ฟังสามารถสัมผัสถึงอารมณ์ และความรู้สึกได้ สำหรับการเขียนพรรณนาโวหาร จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้เขียน และผู้อ่าน หรือผู้ฟัง เพื่อที่จะสามารถช่วยให้ผู้อ่าน หรือผู้ฟังเข้าถึงความหมายของเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อผ่านทางอารมณ์ และความรู้สึกของผู้เขียนเป็นหลัก
  • เขียนพรรณนาโวหารเพื่อเพิ่มความเข้าใจและเพิ่มความลึกซึ่งให้กับเนื้อหา สำหรับการเขียนพรรณนาโวหาร จะสามารถช่วยเพิ่มระดับของเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ มีความเข้าใจ และเพิ่มความลึกซึ่งให้กับตัวเนื้อหา เพื่อที่จะทำให้ผู้อ่าน หรือผู้ฟังสามารถเข้าถึงภาพประกอบในจินตนาการ ส่งผลให้ผู้อ่าน หรือผู้ฟังเข้าถึงเนื้อหาได้ในระดับที่ลึกซึ้ง

หลักการเขียน พรรณนาโวหาร ที่ถูกต้อง

สำหรับหลักการเขียนพรรณนาโวหาร ก็จะเหมือนกับการเขียนโวหารประเภทอื่นๆ เพราะต้องทำความเข้าใจถึงพื้นฐานในการเขียน ซึ่งหลักการเขียน พรรณนาโวหาร ที่ถูกต้องจะต้องเขียนเพื่อให้ผู้อ่าน หรือผู้ฟังเขียนภาพ เกิดความคิดตาม ความรู้สึกที่ต้องตรงกับจุดหมายที่ต้องการจะสื่อออกไปภายในตัวเนื้อหา โดยที่สามารถทำได้ด้วย 4 หลักสำคัญดังต่อไปนี้

  • เลือกใช้ถ้อยคำที่มีความไพเราะ เพื่อทำการสื่อความหมาย ภาพ และอารมณ์ สำหรับหลักการแรกก็คือ เลือกใช้ถ้อยคำที่มีความไพเราะ เพื่อทำการสื่อความหมาย ภาพ และอารมณ์ ก็คือการเลือกใช้คำที่มีความหมายที่ชัดเจน ที่ผู้อ่าน และผู้ฟัง จะต้องเห็นภาพที่ชัดเจนมากที่สุด โดยที่บางครั้งอาจจะต้องเลือกใช้คำที่เสียงสัมผัสกัน เพราะภาษาที่สวยงาม จะสร้างความประทับใจได้อย่างดีที่สุด
  • ผู้เขียนจะต้องมีความเข้าใจที่ถ่องแท้ เพราะการเขียน พรรณนาโวหาร จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาข้อความที่ค่อนข้างจะยาว อัดแน่นไปด้วยรายละเอียดจำนวนมาก เพราะฉะนั้นผู้เขียนจำเป็นต้องความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเขียน หรือเนื้อหาการเขียน สิ่งเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อความมุ่งเพื่อให้เกิดภาพ และอารมณ์ ที่จะทำให้ผู้อ่าน หรือผู้ฟังเกิดความเข้าใจได้มากที่สุด
  • เลือกใช้อุปมาโวหารร่วมประกอบการเขียน การเขียนโวหารประเภทต่างๆ สามารถนำมาผสมผสานเพื่อให้เกิดรูปแบบเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบได้ เช่นเดียวกับการเขียน พรรณนาโวหาร โดยการใช้ อุปมาโวหาร ร่วมประกอบการเขียน เพื่อช่วยเสริมให้เนื้อหามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เข้าใจมากยิ่งขึ้น เพราะอุปมาโวหารจะเป็นการเขียนเชิงเปรียบเทียบ และการนำมาเปรียบเทียบตัวเองที่ชัดเจน ก็จะทำให้ผู้อ่าน หรือผู้ฟังเกิดความเข้าใจมากที่สุด

ตัวอย่างพรรณนาโวหารแบบร้อยแก้ว

“ความเงียบปกคลุมท้องถนน มีเพียงเสียงหอบหายใจคล้ายความเหนื่อยของผมดังอยู่ นานๆ จะมีรถยนต์ผ่านมาสักคัน ไม่มีคันใดให้ความสนใจกับเรา เธอยังคงนอนฟุบนิ่งข้างฟุตบาท ผมยกมือกอดอก หนีบขวดเหล้าเอาไว้ น้ำตาเธอรินออกมาอย่างไม่มีเสียง ผมทรุดลงนั่งข้างๆ เธอ มองใบหน้าที่ถูกตบจนเลือดกบปาก ริมฝีปากสั่นระริกบอกถึงความกลัวที่ผ่านมา ดวงตาหวาด ระแวงที่มองผมคลายจางลง กลายเป็นความขอบคุณ ผมอ่านแววตาเธอได้อย่างนั้น แต่เธอยังคงไม่ปริปาก”

( ผู้หญิงข้าใครอย่าเตะ ของ ธราธิป )

บทสรุปการเขียน พรรณนาโวหาร

สำหรับหลักการเขียน พรรณนาโวหา ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญ ที่จะสามารถช่วยให้ผู้เขียน เขียนเรื่องราวที่มีความน่าสนใจได้มากขึ้น เพราะรูปแบบการเขียนที่สวยงาม มีความลึกซึ้ง จะสามารถช่วยสร้างภาพประกอบที่สมจริง ที่ผู้อ่าน หรือผู้เขียนจะสามารถสัมผัสเนื้อหาและความหมายที่แท้จริงได้ นอกจากนี้การนำ พรรณนาโวหาร เข้ามาเป็นหลักการเขียนหลักก็จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับเนื้อหาที่ต้องการอธิบาย ที่จะทำให้ผู้อ่าน หรือผู้ฟังสามารถสัมผัสถึงประสบการณ์ที่ดี มีคุณค่า และเข้าใจความหมายที่ต้องการจะสื่อได้ดีที่สุด